Halt golv

vad händer om jag inte halkskyddar?

Hur farligt är ett golv?

Det är många faktorer som spelar in för att svara på den frågan.  Vilken ålder har personen? Finns det andra personer i närheten? Hur lång tid tar det innan sjukvårdspersonal kommer? Men framförallt, hur illa slår man sig när man faller? Många faktorer som inte går att påverka, eller hur?

I videoklippet till höger kan ni (känsliga tittare varnas) se hur en anställd halkar på golvet och slår sig. Tyvärr är det många ansvariga som struntar i att åtgärda hala golv. Inte alls ovanligt att dem nöjer sig med att sätta upp en gul varningsskylt om att golvet är halt. Och anledningen att man sätter upp skylten är för att personal och gäster tvingas gå på den hala ytan när dom besöker anläggningen. Nedan finner ni ytterliga tre videoklipp där anställda halkar på grund av att ansvariga inte åtgärdar problemet.

Så här farligt är det mätt i siffror och i jämförelse med våldsbrott.

Fallolyckor 2009
No-Slip halkrapport 2019
Enligt socialstyrelsens rapport “Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2009”.
Skador till följ av övergrepp av annan person 2009
No-Slip halkrapport 2019 (1)
Enligt socialstyrelsens rapport “Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2009”.

Enlig rapporten ovan är inte antalet halkolyckor definierat. Men om vi tittar på rapporten “Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Årsrapport – EHLASS 2003” som utgör 5,9 procent av den totala befolkningen (Umeå, Hälsingland och Skaraborg sjukhus) ser vi följande. I första tabellen jämförs två typer av olyckor och visar att fallolyckor är vanligast i Sverige.

Skademekanism Procent Skattat antal i Sverige
Fall
49,8
258 000
Klämning, skärning, stick
16,3
79 600

I tabellen nedan jämförs två typer av fallolyckor där den övre är på grund av halka.

Skademekanism Procent Skattat antal i Sverige
Fall i samma plan till följd av halkning
15,9
41 200
Annat fall i samma plan
32,3
83 500

I tabellen nedan jämförs underlag inomhus respektive utomhus där halkolyckor har skett.

Skademekanism Procent
Golv, underlag inomhus
13,3
Underlag utomhus
13,1

Enligt MSB, Myndigheten för Samhällskydd och beredskap så kostar fallolyckorna i Sverige 25 miljarder kronor, varje år. Det är mer än vad alla trafikolyckor kostar i Sverige. 50 procent av alla allvarliga fallolyckor leder till invaliditet.

Tycker du som oss att det är dags för en förändring, här kan du läsa om hur man förändrar.